THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN VÀ CHUYỂN KHOẢN

Tên đơn vị  : Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ống Giấy Đồng Tâm

Mã số thuế : 3702739453

Địa chỉ : Số 120/24 Đường Đỗ Tấn Phong, Khu Phố Đông Thành, Phường Tân Đông Hiệp,

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Đại diện : Lê Đình Dương

Gmail : onggiaydongtam@gmail.com

 Thông tin tài khoản ngân hàng

Tên tài khoản: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ống Giấy Đồng Tâm

Số tài khoản ngân hàng : 6561 0000 161 396 (VND)

 Tại ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển Việt Nam – Chi nhánh Dĩ An – Tỉnh Bình Dương.